top of page
9.jpg

השירותים שלנו

התהליך כולל פגישת עומק בת שעתיים הבנויה משלושה שלבים:

3

בניית אסטרטגיה ויישום

לאור המיפוי ואיתור הצרכים, נבנה אסטרטגיית השקעות המותאמת ותפורה בדיוק מרבי.

האסטרטגיה תהיה משולבת בצמצום שחיקת הכספים (עלויות ומיסוי) והשגת נכסים אופטימלית בין שוק ההון, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות.

2

איתור צרכים

באיתור הצרכים, ניגע בצרכים הכלכליים כמובן, אך גם הרגשיים שלכם

1

מיפוי

מעבר על כל המוצרים שנובעים מההחלטות הפיננסיות בעבר

bottom of page